Na poziv učitelja i/ili ravnatelja BESPLATNO dolazim u škole i vrtiće u vrijeme redovnog ili dogovorenog roditeljskog sastanka.

Na sastanku pojašnjavam roditeljima kako se najbolje boriti s ušima na razini cijelog kolektiva.

Dosadašnja iskustva s roditeljskim sastancima pokazala su se pozitivna, jer roditelji imaju priliku postaviti pitanja i pojasniti si informacije kojima raspolažu, a koje često nisu sasvim točne.